Az opció meghatározása. Opció alapismeretek


  1. Nincs betéti bináris opciós bónusz a regisztrációhoz 2020
  2. Hogyan lehet robotot kereskedni bináris opciókkal

Bemutatni az opciókkal kapcsolatos fogalmakat és az opciók fajtáit Bevezetés A döntési fák tárgyalása kapcsán már láthattuk, hogy a jövőbeli döntési lehetőségek növelhetik egy adott beruházás értékét és figyelembe vételük akár pozitívvá is teheti egyes projektek NPV-jét.

A döntési fák azonban csak korlátozott számú kimenet esetében alkalmazhatók, a gyakorlatban azonban a projektek pénzárama több tényezőtől is függ és a pénzáramok jelenértéke folytonos eloszlást követ.

az opció meghatározása

Szerencsére rendelkezésre állnak ebben az esetben is értékelési modellek, amiket az opciós ügyletek értékelésére fejlesztettek ki. Ezekkel az ügyletekkel a tőzsdén kereskednek és Robert C.

2. rész – Az opció fogalma és jellegzetességei

Merton figyelt fel a köztük és a projektekben fellépő döntési lehetőségek közötti hasonlóságra. Innen adódott az ötlet, hogyha a pénzügyi opciók értékelésére már jól kidolgozott modellek léteznek, használjuk ezeket a projekteknél előforduló döntési lehetőségek — más szóval reálopciók - értékeléséhez.

Először nézzük meg a pénzügyi opciók jellegzetességeit, majd hasonlóságukat a vállalaton belüli reálopciókkal. Az opciós ügylet fogalma A befektetések világában két alapvető opciós ügyletet különböztetünk meg: a vételi és az eladási opciót. A vételi opció call option olyan kétoldalú ügylet, amelyben az opció vevője, az opció opciós díj fizetésével egy meghatározott S termék, meghatározott jövőbeli napon, előre megállapított X árfolyamon történő vásárlására szerez jogot.

az opció meghatározása

Az opció eladója kiírója az opciós díj fejében eladási kötelezettséget vállal. Az eladási opció put option esetén az opció vevője, az opciós díj ellenében egy meghatározott S termék, meghatározott jövőbeli időpontban, meghatározott X áron való eladására szerez jogot, míg az ilyen opció kiírója vételi kötelezettséget vállal.

az opció meghatározása

Az opciós ügylet esetében az opció vevője nem köteles teljesíteni vállalt kötelezettségét. A vevő jogot vásárol annak eldöntésére, hogy az opció lejáratakor kíván-e élni az opció kínálta lehetőséggel. A megvásárolt jog ellenértékét opciós díjnak hívjuk, amit az opció vevője az ügyletkötéskor fizet ki a másik félnek. Az opció meghatározása ügylet másik résztvevője az opció eladója kiírójaaki az opciós díjért cserébe kötelezettséget vállal az ügylet teljesítésére.

Opció típusai

A teljesítés időpontja attól függ, milyen típusú opciót kötnek a felek. Európai opció esetén egy előre meghatározott jövőbeli időpontban élhet jogával az opció vevője.

Amerikai opciónál egy időintervallum áll a vevő rendelkezésére, amely az opció kötésétől egy meghatározott időpontig terjed.

az opció meghatározása

A jogok vételét long szóval, míg eladását short szóval jelöljük. A vételi jog vétele így long call, az eladási jog eladása így short put lesz. Azt a pénzügyi terméket, amire az opciós ügylet vonatkozik alapterméknek underlying assetvagy mögöttes terméknek nevezzük.

Tartalomjegyzék

Az az opció meghatározása tárgya, azaz az alaptermék — bár bármilyen pénzügyi piaci termék lehet — leggyakrabban részvény, részvényindex, deviza, állampapír, bankbetét kamata, vagy az ezekre szóló határidős pozíció.

Azt az előre rögzített árfolyamot, amin a vételi vagy az eladási jogot érvényesíteni lehet, lehívási vagy kötési árfolyamnak X exercise price nevezzük. Az opciós jog tehát két lehetőséget takarhat. Az opció vevője az előre rögzített kötési áron vagy vásárolhat vételi opció vagy eladhat eladási opció.

Mi fán terem az opció? - AXIOM Alapkezelő

A vétel és eladás fogalmak itt kettős szerepkört töltenek be, melyeket nagyon fontos elkülöníteni egymástól. Az opció kínálta jogot az egyik fél megveszi, a másik fél eladja. A jog amivel kereskednek vagy eladást itt már nem jog, hanem tőzsdei termék az ügylet tárgya vagy vételt tesz lehetővé az opciós jog vevője számára.

A vételi jog vevője long call jogával csak akkor él, ha azáltal olcsóbban jut a tőzsdei termékhez, mint az aktuális tőzsdei árfolyam.

Navigációs menü

Amennyiben az opciós szerződésben rögzített ár meghaladja a lejáratkori tőzsdei árfolyamot a vevő a tőzsdén vásárol és az opciós díjat, mint az opció meghatározása számolja el, hiszen feleslegesen fizette ki. Ezzel ellentétes áralakuláskor viszont nyereséget realizál, mert az olcsón vásárolt terméket azonnal nyereséggel értékesítheti a tőzsdén.

Vételi opció nyereségfüggvénye Nézzük meg ezt egy példával illusztrálva! Vételi jogot vásárolunk OTP részvényre.

Huntraders | Options / Definition of options

Az opció értéke a lejáratkori OTP részvényártól függ, ez az opció alapterméke. Ha a lejáratkor az OTP tőzsdei árfolyama nagyobb, mint a kötési ár — mondjuk 5. A nyereségünk 5. Ha az azonnali árfolyam a kötési ár alatt van — mondjuk 4.

Európai és amerikai opciók közötti eltérések

Ekkor veszteségünk az opciós díj Ftamit hiába fizettünk ki. A grafikonra tekintve jól látszik, hogy a vételi opció vevőjének nyeresége elméletileg az opció meghatározása, a vesztesége maximum az opciós díj lehet. Az opció vevője árfolyam emelkedésre, az eladója pedig csökkenésre számít. A vételi opció eladója short call a vevő pozíciójának a tükörképét veszi fel.

Nyeresége korlátozott, az maximum az opciós díj lehet, a vesztesége azonban elméletileg korlátlan az árfolyam emelkedéstől függ. Az eladó kötelezettséget vállal a termék eladására, tehát azt akkor is 5. Az eladási opció vevője long put jogot szerez egy előre rögzített áron történő eladásra.

az opció meghatározása

A jogával abban az esetben él, ha az alaptermék árfolyama alacsonyabb, mint az opció kötési ára. A jog ellenértékét az eladási opció eladója számára kifizeti a vevő, aki amennyiben a vevő azt igényli az előre rögzített árfolyamon köteles megvásárolni a tőzsdei terméket. Eladási opció nyereségfüggvénye Most nézzünk példát eladási opcióra! Eladási jogot vásároltunk MOL részvényre.

az opció meghatározása

Tegyük fel, hogy lejáratkor a részvényár Az opciót ekkor beváltjuk és nyereségünk a Ft lesz Az opciót nem érdemes beváltani, ha érvényesítéskor a piaci ár a kötési ár felett van. Ekkor az opció tulajdonosa elveszíti az opciós díjat.

Például, ha a részvényár Az eladási opció kiírójának short put nyereségfüggvénye a vevő nyereségfüggvényének vízszintes tengelyre vonatkozó tükörképe lesz. A nyereségfüggvényre tekintve látszik, hogy az opció eladója számára az opciós díj a nyereség forrása a veszteség azonban jelentősen meghaladhatja az opciós díjat.