Jövedelem a hálózat segítségével


Magyarországi alrendszere a Tesztüzemi Információs Hálózat, ismertebb nevén tesztüzemi rendszer, ami a közösségi előírások teljesítésén túl kiszolgálja a hazai információs jövedelem a hálózat segítségével is.

A felmérés üzem eredményszemléletű könyvvitele alapján történik, a rendszer az egyéni gazdaságok adatait is a gazdasági társaságokéhoz hasonló struktúrában tartalmazza, tehát az egyéni gazdaságoknak is van mérlegük és eredménykimutatásuk. A magyar tesztüzemi rendszer az üzemszintű adatokon kívül a fontosabb növénytermesztő, állattenyésztő és kertészeti ágazatok adatait is tartalmazza.

jövedelem a hálózat segítségével

A NAIK AKI Tesztüzemi Információs Osztálya vizsgálja és rendszeresen publikálja egyes termékek, illetve mezőgazdasági ágazatok költség- ár- támogatás- és jövedelemadatait, a várható változásokat, valamint a bevétel- és jövedelemarányokat.

Ez megköveteli, hogy az FADN ágazati szintű adatokat is gyűjtsön és feldolgozzon, valamint hogy az élelmiszerfeldolgozóktól is történjen termékszintű adatgyűjtés és adatfeldolgozás. Az Intézet ágazati és termékszintű költség- és jövedelemadatokat szolgáltat saját és külső adatbázisok felhasználásával, amelyek segítségével háttérszámításokat végez, támogatva ezzel a Földművelésügyi Minisztérium munkáját, illetve az Intézet saját kutatási projektjeit.

jövedelem a hálózat segítségével

Fontosabb kiadványok Az éves tesztüzemi jelentés a legfontosabb FADN-adatokat közli magyarul, angol nyelvű összefoglalóval. Az éves adatokat tartalmazó kiadvány ismerteti a főbb hazai mezőgazdasági termékek költség- és jövedelemhelyzetét magyarul, angol nyelvű összefoglalóval.

jövedelem a hálózat segítségével

A Tesztüzemi Információs Hálózat adatszerkezete A tesztüzemi rendszerben szereplő alapadatok elnevezéseit az ún. Egy változót, vagyis a kérdőív egy celláját egy sor- és egy oszlopkóddal lehet azonosítani. A tesztüzemi kérdőív szerkezete évről évre kis mértékben változhat.

jövedelem a hálózat segítségével

Az ágazati adatgyűjtés szerkezete óta állandó, az adatszerkezetet a letölthető ágazati kérdőív tartalmazza. A különböző EU tagországok üzemeinek összehasonlítása az SE mutatószámok segítségével történik. Az árbevétel- költség- és jövedelemadatokat tartalmazó SE mutatószámokat a letölthető pdf állomány tartalmazza.

jövedelem a hálózat segítségével

A tesztüzemi rendszerben szereplő alapadatok elnevezéseit az ún. Az ágazati adatgyűjtés szerkezete óta állandó, az adatszerkezetet a letölthető ágazati kérdőív tartalmazza.

jövedelem a hálózat segítségével

A különböző EU tagországok üzemeinek összehasonlítása az SE mutatószámok segítségével történik.