Konstruktor opció


  • И в то же самое время она была более чем удивлена, впервые осознав, что существует какая-то тайна, перед которой ее личные желания и интересы выглядят, в сущности, тривиальными.
  • Prognyelvek portál

Az előzőleg az objektumtípushoz rendelt jogosultságok érvényben maradnak. A típusnév a most létrehozott objektumtípus neve lesz. Egy altípus örökli szupertípusának jogosultsági szabályozását, azt nem írhatja konstruktor opció. Ez a típus egy önálló objektumtípus-hierarchia gyökértípusa lehet. Az UNDER a megadott szupertípus altípusaként származtatja a típust, tehát konstruktor opció abba az objektumtípus-hierarchiába, amelyben a szupertípus is van.

Az attribútum az objektumtípus attribútumának neve.

konstruktor opció

Minden objektumtípusnak rendelkeznie kell legalább egy attribútummal ez lehet örökölt isaz attribútumok maximális száma Az altípusként létrehozott objektumtípus attribútumainak neve nem egyezhet meg a szupertípus attribútumainak nevével.

Egy objektumtípus adatstruktúrája tetszőlegesen bonyolult lehet. Az attribútumok típusa lehet objektumtípus is, ekkor konstruktor opció objektumtípusról beszélünk.

Az Oracle megengedi rekurzív objektumtípusok létrehozását. A szintaktikus leírás végén a kerek zárójeleken kívül szereplő előírások az objektumtípus öröklődését és példányosítását szabályozzák.

Через пять минут темнотища будет -- глаз выколи, да и похолодает. Трава стала принимать на себя странные на вид части каких-то аппаратов.

A FINAL ez az alapértelmezés azt adja meg, hogy az adott objektumtípusból nem származtatható altípus. Az ilyen típus az öröklődési fa levéleleme lesz. Ez utóbbi előírás kötelező, ha az objektumtípus absztrakt metódust tartalmaz.

Ekkor az konstruktor opció objektumtípusnak nincs konstruktora. A metódusok lehetnek eljárások vagy függvények.

Nem lehet hívni, nem statikus konstruktor belülről statikus fő funkciója

Ezeket mindig az attribútumok után kell megadni. Az objektumtípus specifikációjában csak az alprogramok specifikációja szerepelhet.

konstruktor opció

A formális paraméterek típusa ugyanaz lehet, mint az attribútumé. Objektumtípushoz nem kötelező metódust megadni, ilyenkor az objektumtípusnak nem lesz törzse sem.

Osztályszintű változók csak egyszer tárolódnak el a memóriában, míg a példányszintű változók külön-külön példányonként. Új dolog a readonly hozzáférési kategória. Az ilyen változóknak csak két esetben lehet értéket adni: vagy a deklaráláskor vagy a megfelelő konstruktorokban. Akkor érdemes használni static readonly hozzáférést a const helyett, ha a változót konstansként akarjuk használni, de nem biztos, hogy fordítási időben meg tudjuk adni az értékét.

Ez azt jelenti, hogy a metódus teljes deklarációját valamelyik altípus fogja megadni absztrakt metódus. Azt jelöli, hogy az adott metódus újraimplementálja a szupertípus megfelelő metódusát. A FINAL azt határozza meg, hogy az adott metódus nem polimorf, és az altípusokban nem implementálható újra.

Ezek mindig az konstruktor opció példányon operálnak. Első paraméterük implicit módon mindig a SELF, amely az aktuális példányt hivatkozza. Nincs implicit paraméterük.

Tipikus hívási módjuk: típusnév. Ez egy függvény, amelynek neve kötelezően azonos a típus nevével. Az Oracle minden egyes objektumtípushoz automatikusan felépít egy alapértelmezett konstruktort. Ez egy olyan függvény, amelynek neve megegyezik az objektumtípus nevével, pedig az attribútumok felsorolásuk sorrendjében, a megadott típussal.

Konstruktor opció konstruktor meghívása létrehoz egy új példányt, a paraméterek értékét megkapják az attribútumok és a konstruktor visszatér a példánnyal.

Az alapértelmezett konstruktor felülbírálható olyan explicit konstruktor megadásával, amelynek formálisparaméter-listája megegyezik az alapértelmezett konstruktoréval, azaz a formális paraméterek neve, típusa és módja is meg kell egyezzen. Egy konstruktort mindig explicit módon kell meghívni olyan helyen, ahol függvényhívás állhat. A konstruktor hívást megelőzheti a NEW operátor, ennek használata nem kötelező, de ajánlott.

Но, разумеется, и самый волшебный инструмент не был в состоянии помочь в поисках цели, неясной самому творцу.

A konstruktorok nem öröklődnek. Egy objektumtípus metódusnevei túlterhelhetők. Ekkor a metódusok specifikációjában a formális paraméterek számának, sorrendjének vagy típusának különböznie kell.

konstruktor opció

A konstruktor is túlterhelhető. Ezek függvények és az adott objektumtípus példányainak rendezésére szolgálnak.

Konstruktor

Két példány egyenlő, ha a megfelelő attribútumaik értéke páronként egyenlő. Különböző típusú objektumok nem hasonlíthatók össze. Viszont a MAP metódus újraimplementálható. Egy MAP metódus visszatérési típusának valamilyen skalártípusnak kell lennie.

A metódust úgy kell megírni, hogy minden példányhoz a skalártípus tartományának egy elemét rendelje.

  • Здесь препятствий и обходных путей стало меньше.
  • Konstruktor - Café Analóg

Ez a leképezés hash függvényként működik, és a skalártípus elemeinek sorrendje adja a példányok sorrendjét. A MAP metódus implicit módon meghívódik két megfelelő típusú objektum összehasonlításakor, ugyanakkor explicit módon konstruktor opció hívható.

A metódus visszatérési típusa NUMBER vagy valamelyik altípusaértéke negatív, nulla vagy pozitív attól függően, hogy a SELF kisebb, egyenlő vagy nagyobb az explicit módon megadott példánynál.

Az ORDER metódus is implicit módon meghívódik, ha két objektumot hasonlítunk össze, de meghívható explicit módon is.