Mi a fejlesztési lehetőség


Megismerni azokat a szempontokat, melyek segítenek az egyéni szükségletekre épülő tanulási tevékenységek tervezésében és kivitelezésében, az individuális és csoportos tevékenységek alkalmazásának egyensúlyában, igazodva a jelenlegi közoktatási környezet adta lehetőségekhez. A résztvevők esettanulmány bemutatásán keresztül ízelítőt kapnak a fejlesztő nevelés-oktatás tevékenységeinek tervezéséhez és kivitelezéséhez szükséges alapvető módszertani ismereteiről.

Fejlesztési lehetőségek

Tartalma Az egyéni szükségletek megismerésének lehetséges módszerei. Rövid áttekintése a jelenleg használatos felmérő eszközök tárházának, a megfigyelés módszerinek.

mi a fejlesztési lehetőség

Az eredmények rögzítése és feldolgozása, felhasználása. A feladatanalízis módszere.

  • Fejlesztési lehetőségek a távoktatásban Gyógypedagógusok vagyunk, a munkánk, hogy rehabilitációs, habilitációs célú foglalkozásokat, köznyelvi nevén fejlesztéseket tartsunk sajátos nevelési igényű gyermekeknek.
  • Ez az oldal cookie-kat használ.
  • A kereszttantervi kompetenciák fejlesztési lehetőségei az ének-zene területén II.

Az egyéni fejlesztési és támogatási terv, fejlesztési területekre lebontott, elkészítésének célja a súlyos-halmozott fogyatékos tanulók esetében. A fejlesztési területek célkitűzései, rövid és középtávú célok megfogalmazása, ezek kontextusai. A team-szemlélet gyakorlati alkalmazása az állapot felmérés és célkitűzések folyamatában.

mi a fejlesztési lehetőség

Az eredmények beépítése a mindennapi tevékenységek tervezésébe, valamint kivitelezésébe. Mit és hogyan tanítsunk akkor, ha igazodni szeretnénk minden tanuló egyéni szükségletéhez, egy igen heterogén összetételű tanulócsoport esetében? Hogyan szervezzük meg a napirendet, hetirendet?

mi a fejlesztési lehetőség

Hogyan építsük be a tervezett célokat az egyéni fejlesztő foglalkozásokba és hogyan a csoportos foglalkozásokba? A környezet — személyi és tárgyi feltételek hozzárendelése. Feldolgozás formái A témák feldolgozása egy tanulócsoport bemutatásán keresztül történik. Az első és második pontban felvázolt tartalom előadás formájában kerül bemutatásra.

6.4. Fejlesztési területek, lehetőségek

Az esettanulmányban lévő tanulók számára rövid és középtávú célok megfogalmazása, csoportos formában, megadott szempontok felhasználásával. Előadás a tervezés folyamatának lépéseiről, valamint a tanulási formák kiválasztásának szempontjairól, azok mi a fejlesztési lehetőség az adott célcsoport esetében. Mintatervek feldolgozása csoportos formában, javaslatok megfogalmazása.

#Mi10TSeries - Livestream starts on October 15th, 12 noon.

A program időtartama.